Get Adobe Flash player

EnergyMan


EnergyMan er et analyse- og rapporteringsværktøj tilpasset virksomheders håndtering af kontinuerlige målinger af f.eks. ressourceforbrug. Når data fra virksomhedens valgte data-logger udstyr er udlæst til en fil via udstyrets egen software, haves ofte et behov for at få analyseret, præsenteret og organiseret/lagret målingerne. Dette kan EnergyMan hjælpe din virksomhed med, således at de indsamlede informationer udnyttes optimalt.

EnergyMan kan endvidere automatisk modtage og afsende data på EDIEL form.

EnergyMan rummer blandt andet:

 • - Grafisk visning af udviklingen i virksomhedens forbrug af el, vand, varme, gas...
  - Tidsbestemte opdateringer af selvdefinerede nøgletalsrapporter og grafiske præsentationer
  - Automatisk placering af rapporter og grafik, f.eks. på virksomhedens Intranet
  - Vurdering af tilbud fra forskellige el-leverandører ud fra virksomhedens aktuelle elforbrugsregistreringer
  - Datavalidering og -organisering i database. Matematiske operationer på hele måleserier
  - Alarmfunktion der giver mulighed for afsendelse af alarm via e-mail eller SMS til mobiltelefon ved overskridelse af på forhånd fastsatte maksværdier. 

 
For yderligere information kontakt IT Energy.

Download brochure her