Get Adobe Flash player

IT Energy

IT Energy er etableret af en gruppe ingeniører med bred erfaring fra forsknings- og udviklingsarbejde for dansk elforsyning, offentlige myndigheder, industrier og internationale organisationer som IEA, SEAD og EU.

IT Energy er et uafhængigt kompetencecenter for forskning, udvikling og rådgivning inden for energiproblemstillinger, samt udvikling af informationssystemer.

IT Energy har blandt andet som målsætning at løse energirelaterede opgaver med brug af moderne informationsteknologi for energisektoren og industrier med fokus på liberalisering af energisektoren i Danmark såvel som i udlandet.

Sammen med vores netværk og samarbejdspartnere i Danmark og udlandet har vi adgang til højt kvalificerede rådgivere med lang erfaring og kan på den måde dække et bredere fagligt grundlag når der er behov for det.

 

Prognose

IT Energy har generelt erfaring med model- og prognosearbejde. Vi kan blandt andet tilbyde:

 • - udvikling af prognosemodeller til energi- og belastningsprognoser.
 • - udarbejdelse af energi- og belastningsprognoser baseret på historiske data som belastningsmålinger, temperaturregistreringer, udbredelse og anvendelse af elektriske apparater osv.
 • - lokale (kommunale) prognoser for f.eks. elevtal og årgangsstørrelser.
 • - modellering og (Monte Carlo-) simulation af ventetidssystemer. 

Smart Grid

IT Energy arbejder med avancerede sandsynlighedsmodeller og beregningsscenarier i relation til elforbrug og -besparelser. I forbindelse med Smart Grid etableringen i Danmark, kan vi fx tilbyde:

 • - kort- og langtidsmodellering af potentiel regulerkraft fra slutforbrugerpuljer inkl. geografi, med timeopløsning
 • - analyser af avancerede kontrakter med slutforbrugere hhv. netseelskaber
 • - rekruttering og segmentering af slutforbrugere
 • - samlet supportsystem til smart grid markedsaggregatorer

Analyse

IT Energy har en solid og detaljeret viden om elsektoren og kan derfor tilbyde konsulentbistand i forbindelse med blandt andet:

 • - belastningsanalyse til dimensionering, tarifanalyser, prognose, energiplanlægning osv.
 • - design, planlægning, udvikling og evaluering af DSM-programmer.
 • - evaluering af belysningssystemer og rådgivning vedrørende brug af energieffektiv belysning.
 • - identificering af strategiske platforme til varetagelse af miljø og energi-effektivitet i den nye omstrukturerede nordiske el-marked.
 • - design og udvikling af energi-effektiv service med et kommercielt formål.
 • - effektivitetsanalyse ved hjælp af Benchmarking.
 • - gennemførelse og analyse af spørgeskemaundersøgelser.
 • - markedssegmentering og produktudvikling i energisektoren.
 •  

Softwareudvikling

IT Energy udvikler informationssystemer og leverer professionel softwarerådgivning i forbindelse med analyse, design og udvikling af IT-systemer med blandt andet anvendelse af følgende:

 • - ASP .Net
 • - JSP
 • - JavaScript
 • - C#
 • - MS Visual Basic
 • - Delphi
 • - Borland C++

 

 •  

Statistik

IT Energy kan tilbyde rådgivning og konsulentbistand i forbindelse med blandt andet:

 • - tidsrækkeanalyse, herunder ikke-lineære tidsrækkemodeller.
 • - simple og multiple regressionsanalyser.
 • - design, udvikling og gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse via Internet.
 • - databehandling og analyse af spørgeskemaundersøgelser, herunder usikkerhedsberegninger.
 • - indsamling, organisering og validering af større datamængder.
 • - udarbejdelse af SQL-udtræk fra databaser.